Sprawności moralne w wychowaniu

Myśl przewodnia

 

 

W Uniwersytecie Szczecińskim spotykają się corocznie przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych, by zastanowić się nad fenomenem sprawności moralnych. Są one specyficznymi dyspozycjami wewnętrznymi, kierującymi człowieka w stronę moralnego dobra. Stanowią więc kategorię istotną dla teorii oraz praktyki wychowania i edukacji jako procesów urzeczywistniania potencjalnych możliwości rozwojowych człowieka.

 

Wymiernym owocem szczecińskich spotkań są monografie dotyczące teoretycznych i praktycznych aspektów kształtowania sprawności moralnych (Biblioteczka Sprawności Moralnych).

 

Do udziału w konferencji serdecznie zapraszamy pracowników naukowych z obszaru wiedzy humanistycznej i społecznej, nauczycieli i wychowawców z organizacji i instytucji działających w sferze edukacji oraz wszystkie osoby zainteresowane wskazaną tematyką.