Sprawności moralne w wychowaniu

Wymiernym owocem cyklu konferencyjnego są monografie ukazujące dziedzictwo i aktualność sprawności moralnych. Celem poznawczym serii jest przedstawienie interdyscyplinarnych przesłanek dla wychowania w zakresie kształtowania sprawności moralnych. Poznanie i zrozumienie istoty i wartości sprawności moralnych oraz motywacja i umiejętność ich kształtowania są zamierzoną użytecznością praktyczną lektury. Monografie przygotowywane są przez znawców reprezentujących różne dyscypliny naukowe, przez co wyakcentowana jest wieloaspektowość i złożoność prezentowanej problematyki. Dzięki temu zróżnicowaniu monografie mogą posłużyć szerokiemu kręgu Czytelników, stanowiąc fundament naukowy rozważań o sprawnościach moralnych w różnych kontekstach wychowawczych oraz będąc inspiracją dla osobistej refleksji o znaczeniu sprawności moralnych w życiu poszczególnych osób i całych społeczności. Refleksja ta dotyczy mądrościowego sposobu bycia w świecie.

Filozoficzny i teologiczny wymiar sprawności moralnych w wychowaniu

Czytaj więcej...

Etyczny i aksjologiczny wymiar sprawności moralnych w wychowaniu

Czytaj więcej...

Sprawności moralne w wychowaniu – wyzwania i rzeczywistość

Czytaj więcej...

Wychowanie jako mądrość miłości

Czytaj więcej...

Pedeutologiczna teoria cnoty

Czytaj więcej...

Miłość jako sprawność moralna w wychowaniu

Czytaj więcej...

Roztropność i cierpliwość jako sprawności moralne w wychowaniu

Czytaj więcej...

Sprawności moralne a rozwój moralny

Czytaj więcej...

Sprawności moralne wychowawcy

Czytaj więcej...

Nadzieja i sprawiedliwość jako sprawności moralne w wychowaniu

Czytaj więcej...

Sprawności moralne w perspektywie duchowości i wychowania

Czytaj więcej...

Zaufanie jako sprawność moralna w wychowaniu

Czytaj więcej...

Męstwo i długomyślność jako sprawności moralne w wychowaniu

Czytaj więcej...

Teoretyczny i praktyczny wymiar sprawności moralnych w wychowaniu

Czytaj więcej...

Społeczeństwo głęboko ludzkie

Czytaj więcej...

Godność jako wartość i problem edukacyjny

Czytaj więcej...

Sprawności moralne a wartości

Czytaj więcej...

Sprawności moralne a wiara

Czytaj więcej...

Sprawności moralne a przestrzenie pedagogiczne

Czytaj więcej...

Kształtowanie sprawności moralnych

Czytaj więcej...

Mądrość jako sprawność moralna w wychowaniu

Czytaj więcej...

Szacunek jako sprawność moralna w wychowaniu

Czytaj więcej...

Sprawności moralne jako przedmiot refleksji wychowawczej

Czytaj więcej...

Sprawności moralne w wychowaniu: odpowiedzialność - wierność - posłuszeństwo

Czytaj więcej...