Sprawności moralne w wychowaniu

Szanowni Państwo,

 

wznawiamy po przerwie pandemicznej cykl konferencyjny pt. Sprawności moralne w wychowaniu, realizowany w Uniwersytecie Szczecińskim. Szczerze zapraszamy naszych stałych Uczestników

i nowych Gości.

 

Celem konferencji w bieżącym roku akademickim jest interdyscyplinarna wymiana poglądów

i doświadczeń dotyczących istoty oraz znaczenia sprawności moralnych w wychowaniu,

ze szczególnym uwzględnieniem roli mistrzów, autorytetów i wzorów w ich kształtowaniu.

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się komunikatem konferencyjnym.

KOMUNIKAT

PROGRAM