Sprawności moralne w wychowaniu

Komitet naukowy

Komitet Naukowy jest silnym filarem cyklu konferencyjnego w zakresie realizowania jego misji. Tworzą go przedstawiciele różnych dyscyplin i ośrodków naukowych. Komitetowi przewodniczy dr hab. Iwona Jazukiewicz, prof. US. Do zadań członków Komitetu Naukowego należy w szczególności czuwanie nad poziomem merytorycznym cyklu konferencyjnego, wyznaczanie jego obszarów badawczych, aktywny udział w konferencjach cyklu oraz ich promocja w krajowym i międzynarodowym środowisku naukowym w celu jego integracji dla inicjowania i upowszechniania problematyki sprawności moralnych oraz wprowadzania do praktyki społecznej wyników badań naukowych.

Członkowie:

prof.

Salvatore Bartolotta

UNED w Madrycie
prof.

Kostantina Boubara

Uniwersytet Arystotelesa w Salonikach
prof.

Daniele
Cerrato

Uniwersytet w Sewilli
dr hab.

Grzegorz Chojnacki

prof. US
dr hab.

Lucyna Dziaczkowska

prof. US
prof.

Mercedes Arriaga Flórez

Uniwersytet w Sewilli
dr hab.

Krzysztof
Kalka

prof. Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
prof. dr hab.

Barbara Kromolicka

Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab.

Zdzisław Kroplewski

Uniwersytet Szczeciński
prof.

Daniela
De Liso

Uniwesytet Fryderyka II w Neapolu
dr

Diana
del Mastro

Uniwersytet Szczeciński
dr hab.

Anna Murawska

prof. US
prof. dr hab.

Marian
Nowak

KUL Jana Pawła II
prof. dr hab.

Katarzyna Olbrycht

Uniwersytet Śląski
prof. dr hab.

Urszula Ostrowska

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
dr hab.

Angelo Rella

prof. US
dr hab.

Alina
Rynio

KUL Jana Pawła II
prof.

Sebastiano
Valerio

Uniwersytet w Foggi

Z szacunkiem i wdzięcznością za współpracę wspominamy:

prof. dr hab.

Mirosław
Mróz

teolog i filozof, były prodziekan Wydziału Teologicznego UMK oraz kierownik zakładu Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej. Jest autorem prawie dwustu publikacji, w których szczególne miejsce zajmuje problematyka cnót.
prof. dr hab.

Andrzej M.
de Tchorzewski

pedagog, były rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy; od 2013 roku kierownik katedry Pedagogiki Ogólnej i Teorii Wychowania w Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie. Jest autorem ponad 200 prac naukowych z zakresu filozofii i teorii wychowania, aksjologii pedagogicznej, etyki i deontologii nauczycielskiej oraz pedeutologii.