Sprawności moralne w wychowaniu

Komitet organizacyjny

Komitet Organizacyjny zajmuje się merytorycznym, finansowym i organizacyjnym przygotowaniem konferencji i publikacji naukowych. Do ważnych i ulubionych zadań należy też utrzymywanie kontaktu z Uczestnikami cyklu konferencyjnego.

dr hab. prof. US

Iwona Jazukiewicz

przewodnicząca konferencji
dr

Ewa Rojewska

zastępca przewodniczącej konferencji
mgr

Dominika Sikora

sekretarz konferencji